Kontakt z nami

Manufaktura Zdrowia (Eximius Park)
ul. Krakowska 280, 32-080 Zabierzów
+48 883 773 730

Telefon / Fax

recepcja:
+48 883 773 730
manager:
+48 535 773 730

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 06:00-22:00
sobota - niedziela: 08:00-16:00

Formularz kontaktowy

1. Administratorem danych osobowych Manufaktura Zdrowia Agata Culley w Zabierzowie ul. Krakowska 280.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. 2016 r. poz. 922. z późn. zm.], dalej jako: „u.o.d.o oraz marketingu własnych produktów lub usług administratora danych(art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z ust. 4 pkt 1 u.o.d.o.,). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
3. Osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
4. Osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia i wykonania umowy.
6. Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na korzystanie z usług w Fitness Klubie Manufaktura Zdrowia.
7. Zapoznałam/em się z regulaminem Fitness Klubu Manufaktura Zdrowia i akceptuję jego warunki.

CAPTCHA

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Karty pionowe